top of page

Banereglement

BESTILL BANE, OG MED RIKTIG PROFIL:
Alle spillere skal reservere bane før spilling, selv om det ikke er ventetid. Bruk profilen til den som skal spille. Booking innendørs med juniorprofil brukes når junior spiller med junior. Er senior på banen, bookes det med seniors profil. Det er ikke tillatt å booke for andre som ikke er medlemmer. Dette medfører tap av bookingrettigheter. Alle kan ha én aktiv booking, og ny time kan ikke bestilles før denne timen er spilt, eller i alle fall startet. 

STELL BANEN ETTER BRUK:

Kunstgrusbanene kostes alltid etter bruk. Man kan spille til klokken er fem på hel time når noen venter. Heng kosten på anvist sted etter bruk. 

MEDLEMSKAP, SPORTSLIG OPPTREDEN OG ANTREKK:

Ansatte og samtlige styremedlemmer har rett til å kontrollere at medlemskap er i orden. De samme kan også avgjøre uenighet som måtte oppstå på banene.

Det forventes sportslig og hyggelig oppførsel på banene. Banning, hyling, racketkasting o.l. godtas ikke! Overtredelse kan medføre bortvisning fra banen, ved gjentakelse minimum 1 uke. Styret har fullmakt til å håndheve disse bestemmelsene.

Klubbreglene handler i første rekke om å ta vare på banen vi spiller på. Det handler også om hvordan man bør oppføre seg overfor sine medspillere. I tillegg oppfordrer klubben alle medlemmer til å følge NTFs klesreglement. Det betyr at skjortene beholdes på.

Koster-utsnitt-1024x924.jpg

REGLER FOR GJESTESPILL: 
Du kan ha med en gjest hvis vedkommende betaler sin kontingent til en klubb tilsluttet Norges Tennis- og Padelforbund. Dette for å fremme utveksling og samarbeid. De som ikke er medlemmer noe sted, kan du ta med 1-2 ganger slik at de blir kjent med klubben/sporten, men etter det må de ha sitt eget medlemskap. Eneste måten vi kan holde kontingentene nede på for deg som medlem.  

Skyer-over-bobla-20-05-21-1024x768.jpg
bottom of page