top of page

Sponsorpakker - ny hall

Som du sikkert er kjent med har klubben nå fått regulert tomt på Nadderud, der vi har vårt utendørsanlegg, til å kunne oppføre en permanent tennishall med 4 innendørsbaner. Vi har etablert en liten «byggekomité»  som har startet arbeidet med å få sendt inn rammesøknad til kommunen. I tillegg har vi etablert en liten gruppe som ser på muligheten for å skaffe klubben noen ekstra inntekter gjennom sponsorer. Sponsorer blir viktig for oss for å klare det store løftet det blir for klubben å skulle finansiere denne hallen som har et estimat på NOK ca. 45 Mill. +, hvorav klubben selv må skaffe ca. 50% gjennom egenkapital og lån.  Vårt sponsormål er å få inn NOK 2,5 Mill gjennom henvendelse til Næringsliv og klubbens egne medlemmer. Slik det nå ser ut er det realistisk at tennishallen står ferdig i løpet av 2025 – 3 år frem i tid. Lenge til, men vi har allerede ventet på dette i over 30 år så 3 år til skal vi greie.

I denne sammenheng er det at Sponsorgruppen tillater seg å henvende seg til deg som medlem av klubben for å styrke klubbens egenkapital.

Vi har 2 ulike sponsorpakker vi ønsker å tilby våre medlemmer.

1)     Sponsorpakke 1: Består av et 3 årig samarbeid der du støtter klubbens arbeid med oppføring av ny tennishall ved å innbetale NOK 2.025,- i 3 år (faktura sendes deg hvert år i mai måned, altså mai 2023, 2024 og 2025, tilsammen NOK 6.075,-).   

Som TAKK for din støtte får du ditt navn trykket opp på et tennis-seil som blir hengt opp på gjerdet på Eiksmarka. Her vil det henge i 3 år og profilere deg som bidragsyter til dette prosjektet. Se bildet til høyre som illustrerer dette.  

2)     Sponsorpakke 2:  Består av en engangs innbetaling på NOK 50.000,-  (den kan også deles opp i to like deler a NOK 25.000,- og fordeles over 2 kalenderår). Du vil her få ditt navn inngravert på en flott plakett. Denne plaketten vil henge på klubbhuset inntil den nye tennishallen er ferdig. Da vil den bli flyttet ned dit og henge synlig for all tid fremover. Dessuten vil klubben tilby deg 1 stk gratis time i bobla på Eiksmarka – på formiddagen (mellom kl. 10.00 og 14.00 – så langt det er ledige timer ) – i  3 år. Dersom denne sponsorpakken er interessant for deg ber vi også om din tilbakemelding til post@etk.no. Forfall på denne faktura blir vi enige om, men senest innen september 2023.
 

For begge disse sponsorpakkene trenger vi i så fall en bindende tilbakemelding fra deg. Det gjør du enkelt ved å sende e-post til post@etk.no og uttrykke hva du eventuelt kan være med på.

Vi er forventningsfulle og håper på din positive respons! 

Banner-med-sponsorer-1024x552.jpg
bottom of page