top of page

Status ny hall Nadderud

Sponsorgruppen:

Erik Sandsdalen - styreleder ETK
Mona-Eek-Jensen-150x150.jpg
David-Blom-q3w3s7t5eq1zmkejzxqitz0kcfowsfl57do816te8s.jpeg

Erik Sandsdalen - Mona Eek-Jensen - David Blom

3/6-24:
Eiksmarka Tennisklubb – Status Nadderud

 

En liten status-oppdatering til klubbens medlemmer.

Som kjent arbeides det med å få til en innendørs 4 baners hall

på Nadderud. Det er allerede 1,5 år siden Bærum kommunestyre

ga sitt JA til ny reguleringsplan for Nadderud hvor ETK skal få bygge sin nye innendørshall.

Hva har skjedd siden?

Sponsorer: Vi har etablert en liten gruppe i klubben som har jobbet med ulike sider av dette prosjektet. En mindre gruppe har startet med litt aktivitet rettet mot sponsorer og da i første omgang egne medlemmer i klubben. ETK har satt seg et mål på å skaffe til veie 2,5 mill gjennom ulike former for sponsorarbeid. Hittil har vi gjennom allerede innbetalte beløp samt såkalte «kommiterte» beløp kommet opp i 0,75 Mill. Dette er nesten utelukkende private medlemmer som står bak. Ca. 30 medlemmer har blitt med på klubbens «mas» om å støtte dette prosjektet.  Omsider kommer et Sponsorseil opp om kort tid nå.

Det har ikke vært lett å få med sponsorer og gruppen har ligget litt «lavt» den senere tid. Ny giv kommer når vi vet litt mer om type hall, oppstart etc. Vi må  også få med næringslivet hvis vi skal klare vårt mål. Dette kommer gruppen tilbake til.

Prosjektgruppe: Vi har også en liten prosjektgruppe hvor bl.a. arkitekt fra medlemsmassen har sett på ulike alternativer for hallen på Nadderud. Det er rett nok slik at den av kommunestyret REGULERTE hallen skal være nedgravd minst 2 meter, ha et såkalt «sedium sal-tak» og inneholde 4 baner. I tillegg kan vi bygge et ekstra rom på ca. 100 m2 som kan inneholde, lager, kontor/møterom og garderobe. Vel vitende om dette forhold har prosjektgruppen likevel funnet å se på et spennende alternativ – nemlig en vurdering av å kunne grave, ikke 2 meter ned i bakken, men 8 meter ned! Det ville i så fall kunne gi oss 4 stk utebaner på taket. Prosjektgruppen har fått begge alternativer visualisert gjennom en animasjonsfilm, noen skisser er utarbeidet og en lang rekke møter er avholdt med politikere fra flere politiske parter, administrasjonen i kommunen og selvsagt i overenstemmelse med Bærum Idrettsråd som har støttet oss hele veien.

Grunnforholdene på Nadderud er litt krevende og vi har måttet gjennomføre ganske omfattende jordanalyser gjennom grunnboring flere steder på om rundt banene på Nadderud. Vi har på nyåret også hentet inn tilbud/anslag på totalentreprise på begge alternativer- altså den regulerte versjon som er nedgravd 2 meter og vår alternative som graves 8 meter ned i bakken med tennisbaner på taket.

Vi ser av de 2 innhentede tilbud fra større og kjente entreprenører at prisene går langt over det vi har antatt, spesielt gjelder dette den nedgravde versjonen. Vi tror pt derfor at realismen for dette er lav. Vi vil likevel forespørre kommunens politikere om de kan være villige til å bevilge ekstraordinære midler for at en nedgravd versjon kan se dagens lys. En nedgravd versjon ville være ønskelig både sett fra klubben som får flere baner (vi er Norges største tennisklubb) og sett fra naboer/omgivelser som vil få et helt annet og «mindre» bygnings- kropp i nærheten. Vi er nå i en prosess hvor vårt utspill til politikerne ventelig blir reist gjennom Idrettsrådet rett over sommeren. 

Samtidig er vi i kontakt med ytterligere 2 entreprenører som også ønsker å tilby sine tjenester for å bygge den «Regulerte» versjonen. Her håper vi å få inn estimater før fellesferien tar til.

MEN, pga de store byggearbeidene som nylig har startet opp på Nadderud ifbm bygging av ny fotballstadion, er det et krav om «rekkefølge» her. Det er ikke anledning til å kjøre begge disse prosjekter (Fotball & tennis) samtidig, derfor vil vi ikke få oppstart før ny stadion er bygget. For oss betyr dette oppstart tidligst høsten 2026 eller mer sannsynlig våren 2027.

Vi vil ikke kunne starte arbeidet med selve Rammetillatelsen før vi vet hvilket alternativ vi skal gå for. I løpet av høsten vet vi trolig mer om dette – etter at politikerne har vurdert vårt utspill.

 

Erik Sandsdalen

Styreleder

Erik-sign.jpg
bottom of page