top of page

Vilkår sesongtrening

Godkjenning:
Før påmelding til sesongtrening i Eiksmarka Tennisklubb forplikter spillere/foreldre seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til sesongtreningen, godkjenner man automatisk disse.

E-post
Spillere/foreldre forplikter seg til å oppgi gyldig og aktiv e-postadresse ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening, sender ETK ut all viktig informasjon via e-post. Adressene må derfor være riktige og aktive. Hvis dere ikke mottar e-post fra oss, må dere ta kontakt med daglig leder (post@etk.no).
 

Mobilnummer foresatte
Alle foresatte til spillere under 18 år forplikter seg til å registrere et mobiltelefonnummer til en av spillerens foresatte. Dette for raskest mulig få kontakt med foresatte dersom det skulle oppstå en skade, akutt sykdom eller lignende.

Påmelding
Deltagelse og påmelding til sesongtreningen er bindende og gjelder for hele året, det vil si høst (august- desember) og vår (januar-juni). Hvis man velger å slutte på trening midt i året eller er borte fra noen treninger på grunn av sykdom eller skade, må man betale hele kursavgiften uansett.

Tilbakebetaling
Spillere og foreldre godkjenner at enkelte treningstimer kan bortfalle ved seriespill eller uforutsette hendelser (for eksempel sykdom hos trenerne eller værforhold). Det blir ingen tilbakebetaling av disse timene. Det er kalkulert i prisen for året at noen timer vil falle bort.

 

Frist
Treningstilbudet fortsetter automatisk fra høsten til våren hvis det ikke gis beskjed om forandringer. Fra våren til høsten må man melde seg på via skjemaet. Det kan være muligheter for å utvide eget treningstilbud i løpet av året. Det vil ikke være mulig å minske treningstilbudet. Dette er for at sesongtreningens grupper skal fungere så bra som mulig.
 

Medlem
Alle deltagere på sesongtreningen må være medlemmer av ETK! Medlemsinformasjon og priser for medlemskap, også tilbudspriser på medlemskap for høsten, finner dere under fanen "Medlemskap".

Prøvetime
Det er lov å ha en prøvetime før man bestemmer seg for å gå på treningen. Dette for å se om tennis er morsomt og om det er noe man vil holde på med. Etter deltagelse på andre timen, blir man fakturert fra første gang man trente.
 

Fakturering
Fakturaene sendes ut via e-post. 


Spond
I tillegg til MATCHi, bruker vi Spond app til å organisere gruppetreningene og når vi organiserer ROGY og andre sosiale arrangementer. Det er også veldig kjekt for rask kommunikasjon med spillere og foreldre. Så vennligst registrer både spilleren og foreldre med en egen bruker. Det er viktig å fylle inn all informasjon, e-post, tlf, fødselsdato og -år på spilleren etc. Etter å ha laget en bruker i Spond, kan dere bli med i gruppen ved å skrive inn denne koden manuelt: MNKOZ.
 

Dugnad
Merk også at alle som melder seg på tennisskolen plikter å stille på dugnad minst én gang i løpet av året. Det kan være i forbindelse med at boblen blir tatt opp og ned, i tillegg til kioskvakter, hjelp med arrangering av turnering etc. Dersom du ved påmelding vet at dere ikke har anledning til å stille på dugnad i løpet av sesongen, kan dere sende en e-post til post@etk.no. Dere blir da fakturert kr 400,-. Dette blir evt. fakturert i ettertid dersom man ikke stiller på dugnad i løpet av året.
 

Bilder
I Spond vil det bli spurt om godkjennelse til bruk av bilder fra trening, turneringer og aktiviteter. Disse brukes på klubbens nettsider, Facebook og Instagram for å skryte av spillerne, og synliggjøre klubbens aktivitet.  

bottom of page